برچسب » مطالب اموزشی

مفهوم بهای انتقال در مشارکت عمومی خصوصی
4 سال قبل
مطلب اموزشی

مفهوم بهای انتقال در مشارکت عمومی خصوصی

در قرادادهای مشارکت عمومی خصوصی بهای انتقال به چه معنا است؟، چگونه محاسبه می شود؟ و یا نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟

مقاله “بیمه ابزاری مطمئن برای پوشش ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار”
6 سال قبل
روزنامه مناقصه و مزایده

مقاله “بیمه ابزاری مطمئن برای پوشش ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار”

هدف این مقاله، شناسایی تعهدات و ملاحظات است که در تنظیم یک قرارداد در ارتباط با بیمه می‌بایست لحاظ شده یا در زمان اجرا و طرح‌ ادعاهای قرارداد به آنها توجه خاص گردد