برچسب » مسئولیت اجتماعی

احداث مرکز جامع سلامت و اورژانس جاده‌ای در روستای تیس منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل

احداث مرکز جامع سلامت و اورژانس جاده‌ای در روستای تیس منطقه آزاد چابهار

این دو پروژه بهداشتی و درمانی پس احداث و تکمیل به‌منظور بهره‌برداری و استفاده عموم مردم به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر واگذارمی شوند

4 سال قبل

توسعه روستای تاریخی تیس در اولویت منطقه آزاد چابهار است

توسعه روستای تاریخی تیس در اولویت منطقه آزاد چابهار است