برچسب » مرکز جامع سلامت منطقه آزاد چابهار

پروژه احداث مراکز جامع سلامت
4 سال قبل

پروژه احداث مراکز جامع سلامت

احداث 2 مرکز جامع سلامت، یک خانه بهداشت و یک ساختمان اورژانس به وسعت 2000 مترمربع با هدف ارتقای سرانه های بهداشتی شهرستان چابهار توسط سازمان منطقه آزاد چابهار