برچسب » مدیریت کیفیت

ارزیاب جایزه تعالی سازمانی (EFQM)
4 سال قبل
ارزیاب ملی

ارزیاب جایزه تعالی سازمانی (EFQM)

دکتر  گرشاسب خزائنی این افتخار را داشته اند که از سال 1386 با مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی به عنوان ارزیابی جایزه تعالی سازمانی همکاری نمایند. و در این مدت بسیاری از شرکت .و سازمان های معظم کشور را ارزیابی و در جهت تعالی و ارتقا کسب و کار آنها همکاری نمایند؛ سازمانهائی شامل تراکتورسازی، […]

موسسه آموزشی علوی
8 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

موسسه آموزشی علوی

دکتر گرشاسب خزائنی خدمات مشاوره به منظور برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن (BSC)، طراحی مجدد فرایند و بازنگری ساختار سازمانی موسسه آموزشی علوی را برای دستیابی به هدف توسعه مدارس زنجیره ای و به روز اوری مدل کسب و کار موسسه علوی بر عهده داشته است.

تعالی سازمان (EFQM)
15 سال قبل
ارزیاب ملی

تعالی سازمان (EFQM)

دکتر گرشاسب خزائنی از سال 1387 با مجموعه جایزه تعالی سازمان به عنوان ارزیاب همکاری داشته و سازمان های متعددی مانند تراکتورسازی، سایپا یدک، آسیا تک و …. را ارزیابی نموده است. همچنین به عنوان مشاور سازمان های متعدد مانند صدرا، موسسه علوی، پژهشگاه زلزله و مهندسین مشاور همکاری داشته است و توانسته است جایزه تقدیرنامه چهار ستاره تعالی سازمانی را برای شرکت مهندسین مشاور دریافت نماید.

استقرار سیستم کنترل کیفیت، گلوگاه توسعه سیستم طرح و ساخت
16 سال قبل
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

استقرار سیستم کنترل کیفیت، گلوگاه توسعه سیستم طرح و ساخت

توسعه و دست یابی به اهداف قراردادهای طرح و ساخت در پروژه های کشور نیازمند استقرار ساختاری برای کنترل کیفیت کارها و انحصار نظارت و مداخله کارفرما بر آن است. با استقرار این چنین سیستمی می توان انتظار داشت که سهم مداخله و تغییرات حین کار کارفرمایان کاهش یافته، پیمانکار طراح سازنده بتواند ضمن تحویل باکیفیت تاسیسات بر اساس مشخصات عملکردی، سرعت اجرای پروژه را بالا برده، به قطعیت هزینه و زمان دست پیدا نماید