برچسب » مدیریت قراردادها

پنجمین دوره جامع مدیریت قراردادها
4 سال قبل
گروه مطالعات نظام پیمانکاری برگزار کرد:

پنجمین دوره جامع مدیریت قراردادها

گروه مطالعات نظام پیمانکاری، پنجمین دوره جامع مدیریت قرادادها را از آذر لغایت بهمن سال جاری برگزار نمود.