برچسب » مدیریت فرآیند

موسسه آموزشی علوی
8 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

موسسه آموزشی علوی

دکتر گرشاسب خزائنی خدمات مشاوره به منظور برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن (BSC)، طراحی مجدد فرایند و بازنگری ساختار سازمانی موسسه آموزشی علوی را برای دستیابی به هدف توسعه مدارس زنجیره ای و به روز اوری مدل کسب و کار موسسه علوی بر عهده داشته است.