برچسب » مدیریت ریسک

مقاله تصمیم گیری برای احراز صلاحیت پیمانکار EPC
2 سال قبل
مقاله علمی و پژوهشی

مقاله تصمیم گیری برای احراز صلاحیت پیمانکار EPC

در این مقاله، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (MCDM) برای پیش احراز صلاحیت پیمانکار EPC ارائه شده است

مقاله مدل تخصیص ریسک با استفاده از تئوری بازی ها
2 سال قبل
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

مقاله مدل تخصیص ریسک با استفاده از تئوری بازی ها

انتشار مقاله مدل تصمیم گیری گراف برای تخصیص ریسک در قراردادهای طرح و ساخت، با استفاده از تئوری بازی ها در نشریه مهندسی امیرکبیر

مدل تخصیص کمی ریسک ، الگوریتم بهینه سازی چندهدفه
3 سال قبل
مجله علمی و پژوهشی اساس

مدل تخصیص کمی ریسک ، الگوریتم بهینه سازی چندهدفه

تخصیص ریسک غیر شفاف علت اصلی افزایش ادعاهای قرادادی و شکست پروژه های ساخت است. در این مقاله یک مدل کمی برای انتخاب تخصیص بهینه ریسک های پروژه ارائه شده است.

مکانیزم های پرداخت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
4 سال قبل
مطالب آموزشی

مکانیزم های پرداخت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

برای فهم ترتیبات مشارکت عمومی خصوصی، در این مقاله مکانیزم های متنوع پرداخت به شریک خصوصی (سرمایه گذار) و ابزارهای پوشش ریسک معرفی شده است.

ریسک های مالی پروژه، مدیریت شکاف در جریان مالی قراردادهای پیمانکاری
4 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

ریسک های مالی پروژه، مدیریت شکاف در جریان مالی قراردادهای پیمانکاری

در سالهای اخسر که تغییرات زیاد بنیه مالی پیمانکاران را تضعیف کرده کارفرمایان می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی ریسک های مالی پروژه را کنترل کرده و شانس موفقیت پروژه را کاهش دهند

Fuzzy adaptive decision making model for selection balanced risk allocation
4 سال قبل
مجله بین المللی مدیریت پروژه

Fuzzy adaptive decision making model for selection balanced risk allocation

این مقاله یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای انتخاب تخصیص ریسک بهینه با استفاده از منطق فازی ارائه می دهد.

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران کانادا

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach

انتشار مقاله مدل بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های چند عاملی در مجله مهندسی عمران کانادا

بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)
4 سال قبل
مجله علمی پژوهشی شریف

بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)

در این مقاله، انتخاب مناسب‌ترین تخصیص ریسک‌های پروژه، در قالب یک مسئله‌ی بهینه‌یابی به صورت کمّی مدل‌سازی شده است.

5 سال قبل

دفاعیه دکتری گرشاسب خزائنی

گرشاسب خزائنی ، دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران، یازدهم اردیبهشت ماه سال 91، از رساله خود با عنوان « ارائه مدلی کمی برای تخصیص بهینه ریسک­های پروژه ­های ساخت» دفاع خواهد نمود. چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر مصطفی خانزادی بر عهده دارند به شرح زیر می­باشد: تخصیص ریسک­­گامی از فرآیند تخصیص […]

مقاله “بیمه ابزاری مطمئن برای پوشش ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار”
6 سال قبل
روزنامه مناقصه و مزایده

مقاله “بیمه ابزاری مطمئن برای پوشش ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار”

هدف این مقاله، شناسایی تعهدات و ملاحظات است که در تنظیم یک قرارداد در ارتباط با بیمه می‌بایست لحاظ شده یا در زمان اجرا و طرح‌ ادعاهای قرارداد به آنها توجه خاص گردد