برچسب » مدیریت دانش

مدیریت دانش در پروژه ، درس آموخته های شکست یک پروژه ساختمانی
3 سال قبل
مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

مدیریت دانش در پروژه ، درس آموخته های شکست یک پروژه ساختمانی

در پنجمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا، مقاله ای از دکتر خزائنی با عنوان ” مدیریت دانش در پروژه ، درس آموخته های شکست یک پروژه ساختمانی” منتشر گردیده است

جای خالی مدیریت دانش پروژه در طولانی ترین پروژه راه کشور، آزادراه تهران شمال
3 سال قبل
مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

جای خالی مدیریت دانش پروژه در طولانی ترین پروژه راه کشور، آزادراه تهران شمال

دومین شماره “مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا”  منتشر شد. در این شماره مقاله دکتر گرشاسب خزائنی با عنوان درس‌آموخته‌های پروژه آزادراه تهران شمال چاپ شده است که به بحث جای خالی مدیریت دانش پروژه در طولانی ترین پروژه راهسازی کشور می پردازد.