برچسب » مدیریت استراتژیک پروژه ها

الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT
15 سال قبل
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT

مقاله الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT   مصطفی خانزادی     گرشاسب خزائنی چکیده مقاله: محدودیت منابع عمومی ،دولت ها را وادار ساخته برای گسترش تاسیسات زیربنایی خود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری دعوت کنند . به همین دلیل امروزه BOT یک روش محبوب در بخشهای برق ،راه، آب … در ایران شده است […]

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
18 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT   گرشاسب خزائنی     عباس افشار سال انتشار: ۱۳۸۴ محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران چکیده مقاله: کمبود منابع دولتی و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه، دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی کشورها کرده است. BOT را می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست که کنترل […]

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
18 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT

در این مقاله با تعریف موفقیت پروژه به عنوان شرایط کسب منافع متعادل توسط همه طرفهای قراردادی، با استفاده از تجربیات جهانی از پروژه‌های موفق و یا شکست خورده،‌ معیارهای لازم برای موفقیت پروژه‌های BOT پیشنهاد شده است.