برچسب » مجید فراهانی

چالش های تامین مالی پروژه های زیرساخت
4 سال قبل
گفتگوی زنده در انیستاگرام

چالش های تامین مالی پروژه های زیرساخت

گفتگوی زنده دکتر خزائنی با جناب دکتر فراهانی عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون بودجه شهرداری تهران، با موضوع چالش های تامین مالی پروژه های حوزه زیرساخت و معرفی راهکار بازار زیرساخت برای تامین مالی پروژه های شهری