برچسب » مجله علمی پژوهشی

داور نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
4 سال قبل
داور مجله

داور نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

داور مجله نشریه مهندسی عمران امیرکبیر مجله علمی پژوهشی امیرکبیر از سال 1347 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس شد و با توجه به حدود 50 سال سابقه درخشان، خدمات با ارزشی به توسعه علمی کشور داشته است. از سال 1368 با توجه به استقبال گسترده و نیازهای محققان، در قالب مجله مهندسی عمران امیرکبیر در […]