برچسب » قرارداد

وبینار آشنائی با مناقصات و پیمان
2 سال قبل
انجمن علمی دانشگاه آزاد تهران غرب

وبینار آشنائی با مناقصات و پیمان

انجمن علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب یک وبینار تخصصی برای معرفی و آشنائی با تخصص امور مناقصات و پیمان برگزار می کند. دکتر خزائنی با هدف آشنائی دانشجویان مهندسی عمران با تخصص امور پیمان، دانش مورد نیاز و چالش های پیش روی برگزاری مناقصات و مدیریت پیمان ها در قراردادهای عمرانی را […]

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران کانادا

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach

انتشار مقاله مدل بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های چند عاملی در مجله مهندسی عمران کانادا