برچسب » قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها

اصلاح آیین نامه قانون احداث راه از طریق مشارکت بانک ها
3 سال قبل
هیات دولت تصویب کرد:

اصلاح آیین نامه قانون احداث راه از طریق مشارکت بانک ها

پیشنهاد اصلاح آیین نامه قانون احداث پروژه های راه از طریق مشارکت بانک ها با هدف تأمین منابع مالی از طریق مکانیزم تهاتر زمین، به تصویب هیئت دولت رسید