برچسب » فضای سبز

احداث فضای سبز کاشت گل کاغذی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
4 سال قبل
منطقه آزاد پابهار برگزار می کند:

احداث فضای سبز کاشت گل کاغذی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

مناقصه خرید و احداث فضای سبز (کاشت گل کاغذی) در  منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار موضوع مناقصه : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد نسبت به فروش اسناد مناقصه ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد از روز یکشنبه مورخ 98/11/06 لغایت دوشنبه مورخ 98/11/14 تا […]