برچسب » فساد

تجارب بین المللی برای مقابله با فساد در طرح های عمرانی
3 سال قبل
دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ

تجارب بین المللی برای مقابله با فساد در طرح های عمرانی

پرفسور چان و همکارش در دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ نشان داده اند حتی در سطح بین المللی هم برای شناسائی و مقابله با فساد در تدارک زیرساخت ها و رسیدن به یک روند شفاف در واگذاری طرح عمرانی، تدارک کالا و خدمات مشاوره هنوز اقدامات زیادی است که باید مدنظر قرار گیرد.

فساد اقتصادی در طرح های عمرانی
3 سال قبل
سازمان بازرسی کل کشور

فساد اقتصادی در طرح های عمرانی

سازمان بازرسی در گزارشی ضمن بررسی گلگوگاه های فساد اقتصادی در اجرای طرحهای عمرانی، دلایل بروز فساد در دستگاههای اجرایی و پیشنهادهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارائه می دهد.