برچسب » فرودگاه تورینو

تورینو، فرودگاه برتر اروپا
3 سال قبل
ACI اروپا اعلام نمود

تورینو، فرودگاه برتر اروپا

فرودگاه تورینو، به دلیل توانائی در مدیریت بحران و مسئولیت اجتماعی به عنوان فرودگاه برتر اروپا در سال ۲۰۲۰ دست یافت.