برچسب » طرح های زیرساختی

توسعه زیر ساخت های شهری، با تامین مالی پروژه ای
15 سال قبل
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

توسعه زیر ساخت های شهری، با تامین مالی پروژه ای

راهکارهای توسعه زیر ساختهای شهری، با رویکرد تأمین مالی پروژه ای   مصطفی خانزادی    گرشاسب خزائنی سال انتشار: ۱۳۸۷ محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها چکیده مقاله: رفع معضلات عمده و ایجاد فرصت توسعه برای شهرهای کشور در گرو ساخت و توسعه زیر ساختهای شهری است . ولی محدودیتهای بودجه ای، تامین مالی […]