برچسب » شهرداری تهران

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
3 سال قبل
مشاوره تامین مالی و مدیریت قراردادها

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
3 سال قبل
مشاور تامین مالی و مدیریت قراردادها

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

آشنائی با روند تامین مالی خصوصی ، برای اولین بار در متروی تهران
3 سال قبل
معاون شهرداری تهران اعلام کرد

آشنائی با روند تامین مالی خصوصی ، برای اولین بار در متروی تهران

برای نخستین بار در تاریخ شرکت مترو، تامین ۱۰۵دستگاه واگن از طریق مشارکت عمومی خصوصی با مشاوره دکتر گرشاسب خزائنی صورت می‌گیرد. اتفاقی بی‌سابقه در دورانی که دولت و شهرداری تهران برای تامین بودجه توسعه مترو با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند.

فراخوان مشارکت برای تامین اتوبوس برقی به روش BOO
3 سال قبل
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

فراخوان مشارکت برای تامین اتوبوس برقی به روش BOO

شرکت اتوبوسرانی تهران برای تأمین اتوبوس برقی، یک فراخوان جذب سرمایه گذار به روش مشارکت عمومی خصوصی برگزار می نماید. مشاور تهیه اسناد و برگزاری فراخوان شرکت مهندسین مشاور بهرو با راهبری دکتر گرشاسب خزائنی می باشد.

چالش های تامین مالی پروژه های زیرساخت
4 سال قبل
گفتگوی زنده در انیستاگرام

چالش های تامین مالی پروژه های زیرساخت

گفتگوی زنده دکتر خزائنی با جناب دکتر فراهانی عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون بودجه شهرداری تهران، با موضوع چالش های تامین مالی پروژه های حوزه زیرساخت و معرفی راهکار بازار زیرساخت برای تامین مالی پروژه های شهری

الزام استانداردهای مدیریت پروژه در مدیریت شهری
4 سال قبل
مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه ونظارت مالی شورای شهر تهران

الزام استانداردهای مدیریت پروژه در مدیریت شهری

رعایت استاندارد‌های مدیریت پروژه در اجرای پروژه‌های شهری برای غلبه بر چالش های: پیچیدگی، ریسک، عدم قطعیت، فقدان مدیریت یکپارچه شهری و وجود ذینفعان زیاد در پروژه های مدیریت شهری الزامی می باشد.

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
5 سال قبل
سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران

در اچلاس فصلی معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران، آقای دکتر گرشاسب خزائنی اقدام به معرفی فرمت های مشارکت عمومی خصوصی و ظرفیت های قانونی برای جلب سرمایه های بخش خصوصی در پروژه های شهری تهران پرداختند.

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران
5 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران

در سال 1397 دکتر گرشاسب خزائنی همکاری با سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران را به منظور ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه آئین نامه ها و تنظیم تیپ استاندارد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی آغاز نمودند.