برچسب » شهرداری

سند سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران
2 سال قبل
قراردادهای سرمایه گذاری

سند سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران

در این یاداشت، ظرفیت ها و ضعف های سند جامع سرمایه گذاری شهرداری تهران برای جذب سرمایه گذاران خصوصی و تشویق مشارکت عمومی خصوصی معرفی شده است

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری
4 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری، ابزاری است که بانک جهانی برای کمک به شهرداری ها برای شناخت و اجرای مشارکت های عمومی خصوصی (PPP) معرفی کرده است. مطالعه این چهارچوب جامع را به تمامی مدیران و تصمیم گیران حوزه مدیریت شهری توصیه می کنم

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
5 سال قبل
سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران

در اچلاس فصلی معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران، آقای دکتر گرشاسب خزائنی اقدام به معرفی فرمت های مشارکت عمومی خصوصی و ظرفیت های قانونی برای جلب سرمایه های بخش خصوصی در پروژه های شهری تهران پرداختند.

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
7 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره به

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

همکاری با معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در امور قراردادها و پیاده سازی مدی های مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های بزرگراه شهید شوشتری، تونل صیاد و ….