برچسب » سیستم های اجرای پروژه

انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس ارزیابی ریسک
12 سال قبل
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس ارزیابی ریسک

انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس یک مدل چند معیار ارزیابی ریسک   مصطفی خانزادی     گرشاسب خزائنی چکیده مقاله: سیستم های اجرایا، Delivery Systems چهارچوبی برای شکل گیری قراردادهای انواع مختلف پروژه های عمرانی است. سیستم اجرانشان دهنده عوامل حاضر و نحوه توزیع مسئولیتها و نحوه ارتباط این عوامل، در محدوده پروژه، برای ایجاد یا توسعه […]

الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT
14 سال قبل
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT

مقاله الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT   مصطفی خانزادی     گرشاسب خزائنی چکیده مقاله: محدودیت منابع عمومی ،دولت ها را وادار ساخته برای گسترش تاسیسات زیربنایی خود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری دعوت کنند . به همین دلیل امروزه BOT یک روش محبوب در بخشهای برق ،راه، آب … در ایران شده است […]

مدیریت ریسک در پروژه های کلان
17 سال قبل
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مدیریت ریسک در پروژه های کلان

در این مقاله با توجه به تجربیات دیگر کشورها در این زمینه و جمع آوری نظرات متخصصان کشور با مطالعات میدانی گسترده؛ سعی شده الگوئی برای مدیریت ریسکهای پروژه های BOT ارائه شود.

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
17 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT   گرشاسب خزائنی     عباس افشار سال انتشار: ۱۳۸۴ محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران چکیده مقاله: کمبود منابع دولتی و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه، دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی کشورها کرده است. BOT را می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست که کنترل […]

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
17 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT

در این مقاله با تعریف موفقیت پروژه به عنوان شرایط کسب منافع متعادل توسط همه طرفهای قراردادی، با استفاده از تجربیات جهانی از پروژه‌های موفق و یا شکست خورده،‌ معیارهای لازم برای موفقیت پروژه‌های BOT پیشنهاد شده است.