برچسب » سمینار پایان ترم

امتحان پایان ترم درس مدیریت پروژه سازمانی
4 سال قبل
دانشگاه بین المللی چابهار:

امتحان پایان ترم درس مدیریت پروژه سازمانی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیرت ساخت دانشگاه بین المللی چابهار، که با دکتر خزائنی درس مدیریت پروژه داشته اند می بایست پروزه های پایانی خود را حداکثر تا 17 بهمن ماه تحویل نمایند.