برچسب » سمینار

نمره درس سمینار
3 سال قبل
دانشگاه آزاد تهران غرب

نمره درس سمینار

دانشجویان درس سمینار و روش تحقیق کارشناسی ارشد سازه و زلزله، در دانشگاه آزاد تهران غرب می توانند نمرات نهائی را مشاهده نماید.

نحوه نگارش سمینار
3 سال قبل

نحوه نگارش سمینار

برای سمینار کارشناسی ارشد ۷ گام زیر را می بایست برداشت که شامل انتخاب موضوع، جمع اوری مطالب، مقایسه یافته ها، سازماندهی و ارائه گزارش است

سمینار و روش تحقیق
3 سال قبل
طرح درس

سمینار و روش تحقیق

هدف از انجام سمینار آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد با اصول اولیه روش تحقیق و شیوۀ ارائه نتایج یک پژوهش است. و انتظار می رود ضمن تسلط بر حوزه دانشی خاص، یک مساله را به روش آکادمیک طرح نماید.