برچسب » زیرساخت های چابهار

منطقه آزاد چابهار در مسیر توسعه – چابهار در مسیر محرومیت زدایی
4 سال قبل

منطقه آزاد چابهار در مسیر توسعه – چابهار در مسیر محرومیت زدایی

ابتدای هفته جاری منطقه آزاد چابهار شاهد افتتاح چندین پروژه توسط مقامات مسئول در مناطق آزاد بود، پروژه‌هایی که نشان از عزم این منطقه برای توسعه روزافزون و توسعه پایدار دارد. اگرچه از افتتاح منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار چیزی در حدود ۲۷ سال می‌گذرد اما این تنها بندر اقیانوسی ایران تا همین چندی پیش […]