برچسب » روش BOT

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT
4 سال قبل
مجله ی مهندسی عمران شریف

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT

در این مقاله مدلی ریاضی براساس مدل TOPSIS برای ارزیابی موفقیت پروژه های BOT ارایه شده است که با دریافت مشخصات پروژه از طریق شاخص های موفقیت CSFs، شانس انجام موفق آن را ارزیابی می کند.

توسعه زیر ساخت های شهری، با تامین مالی پروژه ای
15 سال قبل
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

توسعه زیر ساخت های شهری، با تامین مالی پروژه ای

راهکارهای توسعه زیر ساختهای شهری، با رویکرد تأمین مالی پروژه ای   مصطفی خانزادی    گرشاسب خزائنی سال انتشار: ۱۳۸۷ محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها چکیده مقاله: رفع معضلات عمده و ایجاد فرصت توسعه برای شهرهای کشور در گرو ساخت و توسعه زیر ساختهای شهری است . ولی محدودیتهای بودجه ای، تامین مالی […]