برچسب » درس اموخته ها

درس آموخته پروژه آزادراه تهران-شمال
4 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

درس آموخته پروژه آزادراه تهران-شمال

با مقایسه تجربیات ارائه شده توسط دکتر آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی از پروژه توسعه آزادراه تهران-شمال، با ادبیات مدیریت پروژه و ساختارهای قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی تلاش شده است، درس آموخته های توسعه پروژه های کلان در کشور را به صورت علمی ارائه شود.