برچسب » دانشگاه شریف

دوره آموزشی مبانی مشارکت عمومی خصوصی (PPP)
3 سال قبل
گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف

دوره آموزشی مبانی مشارکت عمومی خصوصی (PPP)

این دوره آموزشی توسط گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف در بهمن ۱۳۹۹ و با هدف تشریح ساختارهای کلیدی و رویه‌های قانونی مشارکت عمومی خصوصی برگزار می گردد

دوره آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن
4 سال قبل
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف

دوره آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن

دوره قراردادهای BOT در مهرماه 1398 به میزبانی گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌‏گذاری شریف
6 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره و آموزش

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌‏گذاری شریف

همکاری با گروه مالی و سرمایه گذاری دانشگاه شریف برای برگزاری بیش از ۵۰۰ ساعت دوره های آموزشی در حوزه قراردادهای BOT و مشارکت عمومی خصوصی PPP