برچسب » حقوق ساخت

عضو کمیته سیاست گذاری کنفرانس حقوق ساخت
4 سال قبل
عضو کمیته سیاست گذاری

عضو کمیته سیاست گذاری کنفرانس حقوق ساخت

دکتر گرشاسب خزائنی به عنوان عضو کمیته سیاست گذاری و عضو کمیته داوری در اولین کنفرانس حقوق ساخت با همکاری جمعی از بهترین اساتید و متخصصان رشته های حقوق و مهندسی ساخت تلاش کرده اند تا این حوزه بین رشته ای را در ایران رواج دهند

چالش های مشارکت عمومی خصوصی
4 سال قبل
سخنرانی در کنفرانس

چالش های مشارکت عمومی خصوصی

دکتر خزائنی در اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، سخنرانی داشتند با عنوان “چالش های مشارکت عمومی خصوصی” و طی ان به مهمترین موانع در برابر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه زیربناها را تشرح کردند. فایل ارائه این سخنرانی را می توانید از ادرس زیر دانلود نمائید” دانلود نمائبد

برنامه کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
4 سال قبل
گرشاسب خزائنی، عضو کمیته سیاست گذاری کنفرانس:

برنامه کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

سخنرانی آقای دکتر گرشاسب خزائنی در کنفرانس بین المللی حقوق ساخت با عنوان “چالش های قرادادهای مشارکت عمومی خصوصی” در روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.