برچسب » جهش تولید

چشم انداز رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

چشم انداز رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید

اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید، در اثر تعامل محرک های ۱- اقتصاد ملی، ۲- مسکن و صنعت و ۳-محرک های منطقه ای ؛ حرکت رو به رشدی را در حوزه ساختمان و گردشگری خواهد داشت. ولی هنوز نیازمند اقدامات زیربنائی و ملی در حوزه های لجستیک و تجارت است تا بتواند اهداف توسعه منطقه تچاری-صنعتی را محقق نماید