برچسب » تخصیص ریسک

مدل تخصیص کمی ریسک ، الگوریتم بهینه سازی چندهدفه
3 سال قبل
مجله علمی و پژوهشی اساس

مدل تخصیص کمی ریسک ، الگوریتم بهینه سازی چندهدفه

تخصیص ریسک غیر شفاف علت اصلی افزایش ادعاهای قرادادی و شکست پروژه های ساخت است. در این مقاله یک مدل کمی برای انتخاب تخصیص بهینه ریسک های پروژه ارائه شده است.

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT
4 سال قبل
مجله ی مهندسی عمران شریف

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT

در این مقاله مدلی ریاضی براساس مدل TOPSIS برای ارزیابی موفقیت پروژه های BOT ارایه شده است که با دریافت مشخصات پروژه از طریق شاخص های موفقیت CSFs، شانس انجام موفق آن را ارزیابی می کند.

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران کانادا

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach

انتشار مقاله مدل بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های چند عاملی در مجله مهندسی عمران کانادا

بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)
4 سال قبل
مجله علمی پژوهشی شریف

بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)

در این مقاله، انتخاب مناسب‌ترین تخصیص ریسک‌های پروژه، در قالب یک مسئله‌ی بهینه‌یابی به صورت کمّی مدل‌سازی شده است.

الگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT توسعه چهارچوب مفهومی محدوده –منافع
10 سال قبل
مجله ی مهندسی عمران شریف

الگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT توسعه چهارچوب مفهومی محدوده –منافع

در این مقاله، با بررسی تفصیلی مطالعات قبلی و تجربیات پروژه‌های اجراشده در آسیای جنوب شرقی، الگویی برای مدیریت ریسک‌های B‌O‌T ارائه شده است؛ تا ریسک‌های تمامی مراحل یک پروژه‌ی B‌O‌T را پوشش دهد و منافع تمام ذی‌نفعان را متعادل کند.