برچسب » تجارت

موانع توسعه مناطق آزاد در ایران
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

موانع توسعه مناطق آزاد در ایران

تقریبا بیش از ۱۰۰ کشور جهان به نوعی از سیاست مناطق آزاد برای توسعه صادرات استفاده کرده‌اند. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده است، اما به دلیل برخی موانع ، نتایج توسعه مناطق آزاد در ایران برابر انتظارها نبوده است.
در این مقاله تلاش شده است که با نگاه علمی و مستند، ریشه های این عدم موفقیت نسبی توسعه مناطق آزاد در ایران بررسی شود.