برچسب » تبصره 19 بودجه

وظایف اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه
4 سال قبل
سازمان برنامه و بودجه كشور

وظایف اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه

اهم برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.