برچسب » بیمه

کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی
5 سال قبل
دانشگاه علم و صنعت منتشر کرد:

کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی

این کتاب با مرور مفاهیم قرادادهای بیمه ای، تلاش نموده است انواع پوشش های بیمه ای را برای مدیریت ریسک های طرح های عمرانی معرفی و جایگاه آن را در ساختارهای قراردادی تعریف نماید. هدف نهایی این مجموعه توسعه شناخت و کاربرد بیمه به عنوان ابزاری حرفه ای و با صرفه در مدیریت ریسک قرار دادهای عمرانی است.

مقاله “بیمه ابزاری مطمئن برای پوشش ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار”
6 سال قبل
روزنامه مناقصه و مزایده

مقاله “بیمه ابزاری مطمئن برای پوشش ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار”

هدف این مقاله، شناسایی تعهدات و ملاحظات است که در تنظیم یک قرارداد در ارتباط با بیمه می‌بایست لحاظ شده یا در زمان اجرا و طرح‌ ادعاهای قرارداد به آنها توجه خاص گردد