برچسب » برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مجدد فرآیندها
8 سال قبل
ارائه مشاوره به پژوهشگاه زلزله برای

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مجدد فرآیندها

برنامه ریزی استراتژیک کارفرما: پژوهشگاه بین المللی زلزه شناسی و مهندسی زلزله تدوین برنامه استراتزیک و بازطراحی ساختار سازمانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدیریت دکتر جعفری با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در سال 1393 توسط دکتر گرشاسب خزائنی انجام گرفت. در این پروژه بیانیه ماموریت و چشم انداز پژوهشگاه […]

موسسه آموزشی علوی
8 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

موسسه آموزشی علوی

دکتر گرشاسب خزائنی خدمات مشاوره به منظور برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن (BSC)، طراحی مجدد فرایند و بازنگری ساختار سازمانی موسسه آموزشی علوی را برای دستیابی به هدف توسعه مدارس زنجیره ای و به روز اوری مدل کسب و کار موسسه علوی بر عهده داشته است.