برچسب » بتن بازیافتی

مقاومت بتن های حاوی سنگدانه ها بازیافتی در برابر حمله سولفات ها
4 سال قبل
برگزاری جلسه دفاعیه:

مقاومت بتن های حاوی سنگدانه ها بازیافتی در برابر حمله سولفات ها

جلسه دفاع پایان نامه مقاومت بتن های حاوی سنگدانه ها بازیافتی در برابر حمله سولفات ها دانشگاه ازاد واحد تهران غرب جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سازه با موضوع ارزیابی مقاومت بین های حاوی سنگدانه های بازیافتی در برابر حمله سولفات ها در تاریخ 26 بهمن ماه 1389 در سالن کنفرانس دانشگاه ازاد […]