برچسب » بانک جهانی

۱۰ سوال مهم برای شرکت در فراخوان مشارکت عمومی خصوصی PPP
3 سال قبل
بانک جهانی

۱۰ سوال مهم برای شرکت در فراخوان مشارکت عمومی خصوصی PPP

تصمیم به شرکت در یک فراخوان مشارکت عمومی خصوصی از سوی بخش خصوصی وابسته به ارائه اطلاعات کافی و متقن از طرف بخش عمومی است، و تهیه این اطلاعات پیش شرط شروع روند واگذاری است

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ، در مرحله احداث
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ، در مرحله احداث

این راهنما با هدف پوشش مدیریت قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی پس از رسیدن به قطعیت مالی، و در مرحله احداث و بهره برداری تدوین شده است

راهنمای صندوق های توسعه زیرساخت
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای صندوق های توسعه زیرساخت

صندوق توسعه زیرساخت، می تواند بخش خصوصی را به سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های عمومی تشویق نمایند و ریسک های بخش خصوصی واقعی را برای پذیرش مسئولیت توسعه کشور کاهش دهد.

راهنمای مرجع مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای مرجع مشارکت عمومی خصوصی

راهنمای مرجع مشارکت عمومی خصوصی که ویرایش سوم ان توسط بانک جهانی منتشر شده است به دولت ها کمک می کند تا سیاست های مناسب را برای توسعه مشارکت ها بکارگیرند و فرآیند توسعه تا اجرا را به درستی پیگیری نمایند.

راهنمای قرادادهای مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای قرادادهای مشارکت عمومی خصوصی

راهنما قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ویرایش ۲۰۱۹، منتشر شده توسط بانک جهانی شامل نکات و نمونه هایی برای آشنائی با نحوه تنظیم قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی PPP است. این راهنما برای کمک به سازمان های دولتی و مجریان طرح ها است که تصمیم گرفته اند از روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP) به عنوان روش تدارک […]

ابزار های توسعه مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
بانک جهانی

ابزار های توسعه مشارکت عمومی خصوصی

بانک جهانی یک فرآیند تصمیم گیری مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) را ارائه داده است که شامل ابزارهای متنوعی است که طی سالیان توسط مراجع بین المللی متعدد توسعه یافت است. بکارگیری این ابزارها به تصمیم گیران کمک می کند توسعه زیرساخت ها را از مرحله طراحی خط مشی تا مرحله تنظیم قرارداد و اجرای پروژه پیگیری نمایند.

راهنمای ضمانت دولت برای سرمایه گذاری زیرساخت ها
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای ضمانت دولت برای سرمایه گذاری زیرساخت ها

بانک جهانی در دسامبر ۲۰۱۹ نشریه ای را با هدف آموزش چگونگی استفاده از ابزار ضمانت دولتی برای حمایت از سرمایه گذاری در زیر ساخت ها منتشر کرده است. این نشریه راهنمایی برای بخش عمومی و دولتی در کشورهای در حال توسعه (EMDEs)  است که یکی از الزامات مورد نیاز دولتها به منظور پیاده سازی روش مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را پاسخ می دهد.

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری
4 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری، ابزاری است که بانک جهانی برای کمک به شهرداری ها برای شناخت و اجرای مشارکت های عمومی خصوصی (PPP) معرفی کرده است. مطالعه این چهارچوب جامع را به تمامی مدیران و تصمیم گیران حوزه مدیریت شهری توصیه می کنم

گواهینامه صلاحیت حرفه ای مشارکت عمومی خصوصی (CP3P)
4 سال قبل
بانک جهانی برگزار می کند:

گواهینامه صلاحیت حرفه ای مشارکت عمومی خصوصی (CP3P)

گواهینامه صلاحیت حرفه ای مشارکت عمومی خصوصی (CP3P) یک گواهینامه معتبر بین المللی است که توسط موسسه آموزشی APMG به نمایندگی بانک جهانی برگزار می گردد. اطلاعات لازم برای آشنائی با مفاد آزمون این گواهینامه و نحوه شرکت در آزمون ارائه شده است.