برچسب » انبوه سازی مسکن

شرکت ایران سازه
5 سال قبل
عضو هیات مدیره

شرکت ایران سازه

همکاری با شرکت ایران سازه از سال 1396 تا سال 1398 در جایگاه عضو هیات مدیره با تولید و فروش 600 میلیارد تومان آپارتمان ها و واحدهای اداری و مسکونی ساخته شده در نقاط مختلف تهران، کیش، تبریز

شرکت آتی ساز
22 سال قبل
همکاری با

شرکت آتی ساز

گرشاسب خزائنی به عنوان کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه با شرکت آتی ساز در ساخت مجمتمع برج های ارتش همکاری داشته است.