برچسب » اموزش

دوره آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن
4 سال قبل
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف

دوره آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن

دوره قراردادهای BOT در مهرماه 1398 به میزبانی گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT
5 سال قبل
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT 22 و 23 مهرماه 1397 مدت دوره 16 ساعت

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT
6 سال قبل
جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کردکند:

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT

جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کرد دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT 13 و 14 دی ماه 1396 رویکرد ساخت ، بهره برداری ، واگذاری ( Build,Operate,Transfer  – B.O.T) در سال های اخیر نقش موثری در اجرای پروژه های صنعت احداث داشته و  رو بجلو در حال توسعه است، B.O.T درسیستمی کارآئی دارد که از سرمایه […]

راهبری و ارزیابی اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
6 سال قبل
دانشگاه تهران

راهبری و ارزیابی اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی

کارگاه اموزشی راهبری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی و ارزیابی اقتصادی و مدل سازی پروژه های PPP 17 , 19 بهمن 1396 دانشگاه تهران