برچسب » اقتصاد توسعه

تجارب جهانی برای توسعه مناطق آزاد
3 سال قبل
اقتصاد توسعه

تجارب جهانی برای توسعه مناطق آزاد

مرور تجارب قدرت های اقتصادی آسیا نشان می دهد که توسعه کمی مناطق بدون تغییر نگرش کلان اقتصادی و پذیرش الزمات تجارت آزاد ، چندان موثر نمی باشد.
صرف ایجاد معافیت های مالیاتی یا گمرکی به تنهایی انگیزه کافی برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیست بلکه بسترسازی نهادی، تکمیل زیر ساختهای اقتصادی و تدوین مقررات لازم است که در راستای یک استراتژی صنعتی مشخص، بتواند  تکمیل کننده زنجیره تولید ملی و سکویی برای صادرات باشد.

راهکار توسعه مناطق آزاد ، بازتعریف نقش مناطق در اقتصاد ملی
3 سال قبل
اقتصاد توسعه

راهکار توسعه مناطق آزاد ، بازتعریف نقش مناطق در اقتصاد ملی

در مقایسه با تجارب بین المللی، مناطق آزاد در ایران تا رسیدن به اهداف مورد نظر در توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری فاصله زیادی دارندکه پیش از این مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله رهیافت “بازتعریف نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد ملی” برای ارتقا مناطق آزاد در کشور پیشنهاد شده است. این رهیافت غالبا ناظر بر قوانین موضوعه و ساختارهای اقتصادی ایجاد کننده مناطق ازاد است و بر اساس ۵ راهکار عملیاتی، نیاز به بازتعریف مجدد دارد.

موانع توسعه مناطق آزاد در ایران
3 سال قبل
اقتصاد توسعه

موانع توسعه مناطق آزاد در ایران

تقریبا بیش از ۱۰۰ کشور جهان به نوعی از سیاست مناطق آزاد برای توسعه صادرات استفاده کرده‌اند. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده است، اما به دلیل برخی موانع ، نتایج توسعه مناطق آزاد در ایران برابر انتظارها نبوده است.
در این مقاله تلاش شده است که با نگاه علمی و مستند، ریشه های این عدم موفقیت نسبی توسعه مناطق آزاد در ایران بررسی شود.

چشم انداز رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

چشم انداز رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید

اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید، در اثر تعامل محرک های ۱- اقتصاد ملی، ۲- مسکن و صنعت و ۳-محرک های منطقه ای ؛ حرکت رو به رشدی را در حوزه ساختمان و گردشگری خواهد داشت. ولی هنوز نیازمند اقدامات زیربنائی و ملی در حوزه های لجستیک و تجارت است تا بتواند اهداف توسعه منطقه تچاری-صنعتی را محقق نماید

فرهنگ توسعه، میثاقی عمومی برای رفاه
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

فرهنگ توسعه، میثاقی عمومی برای رفاه

مسیر توسعه یک تصمیم همگانی است که توسط احاد جامعه تعهد می گردد که آیا می خواهند رشد کنند به شرط انکه رقبای انها هم ثروتمند شوند یا فقیر بمانند ولی رقبای خود را حذف کنند؟

بحران کرونا و مدل توسعه چینی
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

بحران کرونا و مدل توسعه چینی

فراگیری جهانی بیماری های مسری از سارس گرفته و حالا کرونا در چین، این سوال را بار دیگر برانگیخته که آیا توسعه چینی الگوی مناسبی برای توسعه در دیگر کشورهای در حال توسعه است؟