برچسب » استاتیک

طرح درس استاتیک
3 سال قبل
دوره اموزشی

طرح درس استاتیک

درس استاتیک یکی از دروس پایه ای رشته مهندسی عمران است که با آموزش ابزارهای ارائه شده در ان، می توان نیروها وارده به سازه ها را تحلیل کنیم