برچسب » آنسیترال

چهارچوبی بین المللی برای قانون مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
آنسیترال منتشر نمود:

چهارچوبی بین المللی برای قانون مشارکت عمومی خصوصی

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) در تاریخ جولای ۲۰۱۹ چهارچوبی استاندارد برای تدوین قانون مشارکت عمومی خصوصی معرفی گردیده است. در حالی که تدوین لایحه مشارکت در کشور ما چندین سال با سعی و خطا همراه است، از این سند و راهنمای آن می توان برای تدوین مقرارت و چهارچوب قراردادی خاص مشارکت عمومی خصوصی الگو گیری نمود.