آرشیو » بایگانی‌های مدیریت پروژه - صفحه 3 از 3 - دکتر گرشاسب خزائنی

چرا دستگاه های دولتی سراغ توسعه دهنده های خصوصی می روند
1 سال قبل
مدیریت پروژه

چرا دستگاه های دولتی سراغ توسعه دهنده های خصوصی می روند

براي همه بازيگران تضمين شود توسعه دهنده از حايگاه بخش خصوصي مخاطرات محیطی را در نظر گرفته و اهداف پروژه را مبتني بر يك برنامه ریزی واقع بيانه اي انجام مي دهند.

چالش اختتام پروژه
1 سال قبل
مدیریت پروژه

چالش اختتام پروژه

ی شک خاتمه، دشوارترین مرحله در حال انجام هر پروژه است. پس از این فاز است که نتیجه اجرای پروژه مشخص می شود و در واقع تلاش ها و هزینه های صورت گرفته در پروژه منجر به خدمت یا محصول می گردد.

 اعمال حاکمیت، فراتر از مدیریت بحران
1 سال قبل

 اعمال حاکمیت، فراتر از مدیریت بحران

ساختارها و روش های موجود در مدیریت بحران کشور کفایت و قابلیت لازم برای حل این چالش ها را ندارند. این مهم نیازمند درک صحیح از مفهوم حاکمیت (Governance) در مقابل مدیریت (management) است.

فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها
2 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها

ریشه از شکست خیلی پروژه ها در کشور، فقدان مهارت های رهبری در مدیران پروژه ها است. در این نوشته با بررسی تجربیات اجرائی، لیستی از ویژگی های حیاتی رهبری معرفی شده است.
مرور دقیق این مهارت ها نشان می دهد که موفقیت پروژه ها، پیش از هر چیز نیازمند بازنگری سبک مدیریتی سازمان های کارفرمائی است.

مقاله “بیمه ابزاری مطمئن برای پوشش ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار”
3 سال قبل
روزنامه مناقصه و مزایده

مقاله “بیمه ابزاری مطمئن برای پوشش ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار”

هدف این مقاله، شناسایی تعهدات و ملاحظات است که در تنظیم یک قرارداد در ارتباط با بیمه می‌بایست لحاظ شده یا در زمان اجرا و طرح‌ ادعاهای قرارداد به آنها توجه خاص گردد