آرشیو » بایگانی‌های همکاران - دکتر گرشاسب خزائنی

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
3 سال قبل
مشاوره تامین مالی و مدیریت قراردادها

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
3 سال قبل
مشاور تامین مالی و مدیریت قراردادها

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

شهر فرودگاهی امام خمینی
4 سال قبل
مدیر کل بازرگانی و توسعه کسب و کار

شهر فرودگاهی امام خمینی

دکتر گرشاسب خزائنی از سال ۱۳۹۹ به عنوان مدیرکل بازرگانی و توسعه کسب و کار و عضو هیات اجرائی منطقه آزاد با شهر فرودگاهی امام خمینی همکاری می کنند.

سازمان منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل
معاون فنی و زیربنائی

سازمان منطقه آزاد چابهار

مسئولیت معاونت فنی و زیربنائی منطقه آزاد چابهار از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با مسئولیت حوزه های عمران، شهرسازی، بهره برداری از تاسیسات زیربنائی و خدمات شهری در گستره منطقه آزاد

شرکت ایران سازه
5 سال قبل
عضو هیات مدیره

شرکت ایران سازه

همکاری با شرکت ایران سازه از سال 1396 تا سال 1398 در جایگاه عضو هیات مدیره با تولید و فروش 600 میلیارد تومان آپارتمان ها و واحدهای اداری و مسکونی ساخته شده در نقاط مختلف تهران، کیش، تبریز

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
5 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

ارائه خدمات مشاوره به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (وزارت نیرو) بابت تهیه اسناد، تنظیم قرارداد و برگزاری مناقصه پروژه سد و نیروگاه کارون 2 به روش BOT و پروژه نیروگاه سد تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه به روش BOO

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران
5 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران

در سال 1397 دکتر گرشاسب خزائنی همکاری با سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران را به منظور ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه آئین نامه ها و تنظیم تیپ استاندارد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی آغاز نمودند.

شرکت مدیریت هیربدان
5 سال قبل
مشاور تامین مالی و قرارداد

شرکت مدیریت هیربدان

همکاری با شرکت هیربدان به عنوان مشاور در حوزه قراردادها و انجام پروژه های: مدیریت طرح پروژه احداث خط لوله صادراتی گاز به عراق به صورت BOT، خرید و احداث نیروگاه قشم، توسعه پروژه خط لوله انتقال گاز به عمان

شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش
5 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش

دکتر گرشاسب خزائنی با ارائه خدمات مشاوره تلاش نمود نظام سرمایه گذاری در کیش را به روز نموده و با تنظیم فرایندها و تدوین بخشنامه های جدید یک نظام پرواکتیو مبتنی بر مدل های نوین تامین مالی را برای توسعه و تکمیل زیرساخت های کیش ایجاد نماید

شرکت مهندسی و توسعه گاز
6 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره و اموزش به

شرکت مهندسی و توسعه گاز

دکتر گرشاسب خزائنی با شرکت مهندسی و توسعه گاز در زمینه آموزش مشارکت عمومی خصوصی و خدمات مشاوره برای راهبری پروژه و بررسی ادعاهای قرارداد BOT خط ششم سراسری گاز (در چهارچوب خدمات مدیریت طرح) همکاری داشته است.