آرشیو » بایگانی‌های سوابق مشاوره - دکتر گرشاسب خزائنی

پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به عراق
3 سال قبل
مدیریت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی

پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به عراق

معرفی طرح خط لوله ششم سراسری گاز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با هدف گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه از جمله صادرات گاز به کشور عراق از منابع عظیم مخازن گازی فازهای پارس جنوبی که در حال تولید و توسعه می‌باشند. طرح احداث خط لوله صادرات گاز به بغداد و بصره را با […]

تامین مالی پروژه استریپ های پروازی فرودگاه امام خمینی
3 سال قبل
تامین مالی پروژه ها

تامین مالی پروژه استریپ های پروازی فرودگاه امام خمینی

تامین مالی پروژه اصلاح استریپ های پروازی فرودگاه امام خمینی با تامین مالی بخش خصوصی به روش اجاره به شرط تملیک (BLT)

فراخوان جذب سرمایه گذار برای تامین واگن مترو
3 سال قبل
شرکت متروی تهران

فراخوان جذب سرمایه گذار برای تامین واگن مترو

شرکت مترو برای تامین ۱۰۵ واگن قطار مترو، فراخوان جذب سرمایه گذار به روش مشارکت عمومی خصوصی (BOO) با مشاوره شرکت مهندسین مشاور بهرو با راهبری دکتر گرشاسب خزائنی برگزار می نماید.

فراخوان مشارکت برای تامین اتوبوس برقی به روش BOO
3 سال قبل
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

فراخوان مشارکت برای تامین اتوبوس برقی به روش BOO

شرکت اتوبوسرانی تهران برای تأمین اتوبوس برقی، یک فراخوان جذب سرمایه گذار به روش مشارکت عمومی خصوصی برگزار می نماید. مشاور تهیه اسناد و برگزاری فراخوان شرکت مهندسین مشاور بهرو با راهبری دکتر گرشاسب خزائنی می باشد.

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
5 سال قبل
سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران

در اچلاس فصلی معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران، آقای دکتر گرشاسب خزائنی اقدام به معرفی فرمت های مشارکت عمومی خصوصی و ظرفیت های قانونی برای جلب سرمایه های بخش خصوصی در پروژه های شهری تهران پرداختند.

سازمان بنادر و کشتیرانی
6 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره به

سازمان بنادر و کشتیرانی

دکتر گرشاسب خزائنی مسئولیت راه اندازی و استقرار نظام مدیریت پروژه را در قالب ساختار دفتر مدیریت پروژه PMO  برعهده داشته است. در قالب این پروژه، 10 بندر کشور مورد ارزیابی با روش OPM3 شده و نرم افزار مدیریت فرآیندهای پروژه مبتنی بر استاندارد مدیریت پروژه تهیه و مستقر گردید.

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مجدد فرآیندها
8 سال قبل
ارائه مشاوره به پژوهشگاه زلزله برای

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مجدد فرآیندها

برنامه ریزی استراتژیک کارفرما: پژوهشگاه بین المللی زلزه شناسی و مهندسی زلزله تدوین برنامه استراتزیک و بازطراحی ساختار سازمانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدیریت دکتر جعفری با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در سال 1393 توسط دکتر گرشاسب خزائنی انجام گرفت. در این پروژه بیانیه ماموریت و چشم انداز پژوهشگاه […]

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)
9 سال قبل
تهیه اسناد مناقصه و تنظیم قرارداد

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)

پروژه توسعه و تجهیز بندر کیش در  پست اسکله های 7 و 8 ، به منظور تامین تجهیزات بندری و بارگیری اسکاه های ساخته شده از منابع بخض خصوصی به روش BOT طراحی و اسناد مناقصه ان تنظیم گردید.