آرشیو » بایگانی‌های سوابق اجرائی - صفحه 2 از 2 - دکتر گرشاسب خزائنی

ساختمان خانه فرهنگ چابهار
3 سال قبل
مدیریت سبد پروژه ها

ساختمان خانه فرهنگ چابهار

خانه فرهنگ کمالان در منطقه آزاد چابهار با هدف ایجاد فضای فرهنگی و هنری و مرکزی برای توسعه فرهنگ غنی بلوچستان احداث شده است.

مجموعه گردشگری لیپار
3 سال قبل
مدیریت سبد پروژه ها

مجموعه گردشگری لیپار

مجموعه گردشگری لیپار به مساحت ۳۶ هکتار در جهت تکمیل زنجیره خدمات گردشگری در اسفندماه سال ۹۷ با اعتباری بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد ریال به پیمانکار واگذار گردید و امید می‌رود تا شهریور ۱۳۹۹ به بهره‌برداری برسد

تعالی مدیریت پروژه
8 سال قبل
ارزیاب ملی

تعالی مدیریت پروژه

ارزیابی جایزه ملی تعالی مدیریت پروژه در اواخر سده بیستم ، انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) مدل تعالی پروژه(PEM) را برای ارزیابی پروژه های مدعی سرآمدی مطرح نمود و از سال2002 آنرا به عنوان معیاری برای ارزیابی این نوع پروژه ها به دنیای مدیریت پروژه ارائه داد. فرآیند ارزیابی و اعطاء جایزه بین المللی […]

تعالی سازمان (EFQM)
14 سال قبل
ارزیاب ملی

تعالی سازمان (EFQM)

دکتر گرشاسب خزائنی از سال 1387 با مجموعه جایزه تعالی سازمان به عنوان ارزیاب همکاری داشته و سازمان های متعددی مانند تراکتورسازی، سایپا یدک، آسیا تک و …. را ارزیابی نموده است. همچنین به عنوان مشاور سازمان های متعدد مانند صدرا، موسسه علوی، پژهشگاه زلزله و مهندسین مشاور همکاری داشته است و توانسته است جایزه تقدیرنامه چهار ستاره تعالی سازمانی را برای شرکت مهندسین مشاور دریافت نماید.