آرشیو » بایگانی‌های دوره های آموزشی - دکتر گرشاسب خزائنی

دوره آموزشی تامین مالی پروژه ها
3 سال قبل
طرح درس

دوره آموزشی تامین مالی پروژه ها

در این دوره، روش های تامین مالی قابل کاربرد در پروژه های عمرانی معرفی شده و الزامات و شرایط استفاده از هر کدام از روش ها بیان می گردد.

مبانی مشارکت عمومی و خصوصی
4 سال قبل
دوره آموزشی

مبانی مشارکت عمومی و خصوصی

شرح مختصر در مورد دوره آموزشی مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) به دلیل تامین مالی از منابع بخش خصوصی، روش غالب تدارک پروژه های عمومی در دنیا است. مزیت های عمده این روش از جمله کاهش زمان و هزینه اجرا و طول عمر بالاتر تاسیسات در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی موجب شده است که […]