آرشیو » بایگانی‌های خدمات - دکتر گرشاسب خزائنی

دوره آموزشی تامین مالی پروژه ها
3 سال قبل
طرح درس

دوره آموزشی تامین مالی پروژه ها

در این دوره، روش های تامین مالی قابل کاربرد در پروژه های عمرانی معرفی شده و الزامات و شرایط استفاده از هر کدام از روش ها بیان می گردد.