آرشیو » بایگانی‌های دست نوشته ها - دکتر گرشاسب خزائنی

طراحی بسته تامین مالی برای پروژه ها
2 ماه قبل
تامین مالی پروژه ها

طراحی بسته تامین مالی برای پروژه ها

برای تامین مالی یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی، با توجه به نوع، بازدهی و میزان ریسک پروژه، بایستی بسته‌ای از راهکارهای تأمین مالی را طراحی نمود

ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها
2 ماه قبل
تامین مالی پروژه ها

ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها

بازار سرمایه داخلی ظرفیت های زیادی را برای تامین مالی پروژه ها فراهم می کند که عموما به دلیل عدم آشنائی مدیران پروژه های کشور بلا استفاده مانده است. در اینجا برخی از عمده ترین روش های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه معرفی شده اند.

مدیریت یکپارچه هزینه ها، چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم
3 ماه قبل
مدیریت پروژه عملی

مدیریت یکپارچه هزینه ها، چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم

درس آموخته ارائه شده در این مقاله، نشان می دهد عدم یکپارچگی مدیریت پروژه (ریسک، تدارکات، ذینفعان و ….)، چگونه می تواند مدیریت هزینه های پروژه را افزایش دهد. 

ضرورت تغییر پارادایم مدیریت پروژه ، توسعه دانش بر مبنای درس آموخته ها و قابلیت های سازمانی
3 ماه قبل
مدیریت پروژه عملی

ضرورت تغییر پارادایم مدیریت پروژه ، توسعه دانش بر مبنای درس آموخته ها و قابلیت های سازمانی

سلسله مقالات مدیریت پروژه عملی ، با بررسی درس آموخته های پروژه های اجرائی نشان می دهد چگونه می توان روش ها و تکنیک های مدیریت پروژه را در اجرا بکار گرفت

درس آموخته های مدیریت ذینفعان پروژه ، سیاست راه بنداز جا بنداز
3 ماه قبل
مدیریت پروژه عملی

درس آموخته های مدیریت ذینفعان پروژه ، سیاست راه بنداز جا بنداز

دو درس اموخته ارائه شده، نشان می دهد که چگونه عدم توجه به مدیریت ذینفعان پروژه و اتخاذ سیاست جا بنداز راه بنداز ، موجب شکست پروژه می گردد

ظرفیت ها و آینده سرمایه گذاری در بازار زیرساخت
4 ماه قبل
اقتصاد توسعه

ظرفیت ها و آینده سرمایه گذاری در بازار زیرساخت

شرایط پرتلاطم اقتصادی ایران و کاهش منابع دولتی، آینده بازار زیرساخت را نگران کننده کرده است. پیمانکاران و کسب و کارهائی که در طی سالهای اخیر نحیف و ورشکسته شده اند، با نگاه به ظرفیت های بازار زیرساخت، امیدوارند ابتکارات دولتی و تعهد تصمیم گیران به توسعه خدمات عمومی بتواند رونق دوباره را به این بازار برگرداند.

مدیریت استراتژیک پروژه ، درس آموخته های احداث تصفیه خانه فاضلاب
4 ماه قبل
مدیریت پروژه عملی

مدیریت استراتژیک پروژه ، درس آموخته های احداث تصفیه خانه فاضلاب

بررسی پروژه موردی ارائه شده نشان می دهد که مدیریت استراتژیک پروژه ، با هدف تصمیم گیری در مورد سیاست ها، رویکردها، منابع و نقش های کلیدی در پیشبرد پروژه می تواند تاثیر حیاتی در موفقیت یا شکست یک پروژه داشته باشد.

موانع ساختاری توسعه در کشور
6 ماه قبل
مرکز پژوهش های مجلس

موانع ساختاری توسعه در کشور

در گزارش مرکز پژوهش ها با معرفی موانع ساختاری توسعه در کشور طی سالیان، راهکارهائی برای حفظ پایداری روندها و تحقق اهداف توسعه ای کشور ارائه گردیده است.

حکمرانی خوب ، راهکار توسعه پایدار
6 ماه قبل
اقتصاد توسعه

حکمرانی خوب ، راهکار توسعه پایدار

تاریخ توسعه نشان می دهد کلید توسعه اقتصادی تغییر رفتار دولت به گونه ای است که به حکمرانی خوب منتهی می شود. و دستیابی به حکمرانی خوب، نیازمند ظرفیت سازی در نهادهای اقتصادی بویژه شرکتهای دولتی و نظام مالی طرح های عمرانی است.

ابزار های توسعه مشارکت عمومی خصوصی
6 ماه قبل
بانک جهانی

ابزار های توسعه مشارکت عمومی خصوصی

بانک جهانی یک فرآیند تصمیم گیری مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) را ارائه داده است که شامل ابزارهای متنوعی است که طی سالیان توسط مراجع بین المللی متعدد توسعه یافت است. بکارگیری این ابزارها به تصمیم گیران کمک می کند توسعه زیرساخت ها را از مرحله طراحی خط مشی تا مرحله تنظیم قرارداد و اجرای پروژه پیگیری نمایند.