آرشیو » بایگانی‌های دانلود - دکتر گرشاسب خزائنی

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ، در مرحله احداث
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ، در مرحله احداث

این راهنما با هدف پوشش مدیریت قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی پس از رسیدن به قطعیت مالی، و در مرحله احداث و بهره برداری تدوین شده است

راهنمای صندوق های توسعه زیرساخت
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای صندوق های توسعه زیرساخت

صندوق توسعه زیرساخت، می تواند بخش خصوصی را به سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های عمومی تشویق نمایند و ریسک های بخش خصوصی واقعی را برای پذیرش مسئولیت توسعه کشور کاهش دهد.

راهنمای مرجع مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای مرجع مشارکت عمومی خصوصی

راهنمای مرجع مشارکت عمومی خصوصی که ویرایش سوم ان توسط بانک جهانی منتشر شده است به دولت ها کمک می کند تا سیاست های مناسب را برای توسعه مشارکت ها بکارگیرند و فرآیند توسعه تا اجرا را به درستی پیگیری نمایند.

راهنمای قرادادهای مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای قرادادهای مشارکت عمومی خصوصی

راهنما قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ویرایش ۲۰۱۹، منتشر شده توسط بانک جهانی شامل نکات و نمونه هایی برای آشنائی با نحوه تنظیم قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی PPP است. این راهنما برای کمک به سازمان های دولتی و مجریان طرح ها است که تصمیم گرفته اند از روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP) به عنوان روش تدارک […]

تامین مالی اسلامی برای توسعه زیرساخت ها
3 سال قبل
بانک توسعه اسلامی

تامین مالی اسلامی برای توسعه زیرساخت ها

کنفرانس تامین مالی اسلامی با هدف توسعه ابزارهای مالی اسلامی به منظور تامین سرمایه زیرساخت ها توسط بانک توسعه اسلامی برگزار شد.

چهارچوبی بین المللی برای قانون مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
آنسیترال منتشر نمود:

چهارچوبی بین المللی برای قانون مشارکت عمومی خصوصی

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) در تاریخ جولای ۲۰۱۹ چهارچوبی استاندارد برای تدوین قانون مشارکت عمومی خصوصی معرفی گردیده است. در حالی که تدوین لایحه مشارکت در کشور ما چندین سال با سعی و خطا همراه است، از این سند و راهنمای آن می توان برای تدوین مقرارت و چهارچوب قراردادی خاص مشارکت عمومی خصوصی الگو گیری نمود.

راهنمای ضمانت دولت برای سرمایه گذاری زیرساخت ها
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای ضمانت دولت برای سرمایه گذاری زیرساخت ها

بانک جهانی در دسامبر ۲۰۱۹ نشریه ای را با هدف آموزش چگونگی استفاده از ابزار ضمانت دولتی برای حمایت از سرمایه گذاری در زیر ساخت ها منتشر کرده است. این نشریه راهنمایی برای بخش عمومی و دولتی در کشورهای در حال توسعه (EMDEs)  است که یکی از الزامات مورد نیاز دولتها به منظور پیاده سازی روش مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را پاسخ می دهد.

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری
3 سال قبل
بانک جهانی منتشر کرد

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری

چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی شهری، ابزاری است که بانک جهانی برای کمک به شهرداری ها برای شناخت و اجرای مشارکت های عمومی خصوصی (PPP) معرفی کرده است. مطالعه این چهارچوب جامع را به تمامی مدیران و تصمیم گیران حوزه مدیریت شهری توصیه می کنم

وظایف اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه
3 سال قبل
سازمان برنامه و بودجه كشور

وظایف اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه

اهم برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.