دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب

شناسه : 994 11 فوریه 2006 - 14:15 206 بازدید ارسال توسط :

در این مقاله ضمن معرفی الزامات مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری این تونلها و مزایا و معایب پیمانهای طرح و ساخت، بر اساس تجارب پروژ ههای تونل انتقال آب قمرود، انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران و تونل نوسود نتایج روش مدیریت دو عاملی و سه عاملی مقایسه شده و راهکارهای بهینه سازی روشهای طرح و ساخت پیشنهاد شده است.

مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب
پ
پ

مقاله مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب

  گرشاسب خزائنی
  غلامرضا شمسی

سال انتشار: ۱۳۸۴

چکیده مقاله:

لزوم بهر هبرداری زود هنگام از طرحهای آبرسانی وزارت نیرو که اساس عمران آبادانی و توسعه سایر طرحهاست نحوه واگذاری و احداث اجزاء این طرحها را به سمت پیمانهای طرح و ساخت سوق داده است. طرح و ساخت تونلهای هیدرولیکی (انتقال آب) که از مهمترین اجزاء این طرحها هستند در دهه گذشته طی مناقصات برگزار شده به روش طرح و ساخت به پیمانکاران واگذار شده است. شرایط واگذاری این پیمانها بعنوان یک تجربه جدید شرایط متفاوتی از پیمان را در طرحهای مختلف ایجاد نموده است که تضمین کننده وصول تمامی اهداف طرح و ساخت نم یباشد. در این مقاله ضمن معرفی الزامات مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری این تونلها و مزایا و معایب پیمانهای طرح و ساخت، بر اساس تجارب موجود (پروژ ههای تونل انتقال آب قمرود، انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران و تونل نوسود) نتایج روش مدیریت دو عاملی و سه عاملی این طرحها در یک مورد خاص پیش بینی و مقایسه شده و راهکارهای موجود برای بهینه سازی روشهای طرح و ساخت این تونلها پیشنهاد شده است.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.