چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تسهیم ریسک مبنای مدیریت پروژه های BOT

شناسه : 988 11 فوریه 2006 - 14:11 242 بازدید ارسال توسط :

در این مقاله با نشان دادن جایگاه فرآیند تسهیم ریسک در شکل گیری یک پروژه BOT ، چهارچوبی راهنما برای چگونگی تسهیم ریسک در بین عوامل پروژه ارائه گردیده است . دولت با داشتن اینگونه ساختار استانداردی، مذاکرات کوتاه تر و کم هزینه خواهد بود

تسهیم ریسک مبنای مدیریت پروژه های BOT
پ
پ

تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOT

  گرشاسب خزائنی
    عباس افشار

سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

چکیده مقاله:

کمبود منابع دولتی و نیازشدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه، دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی کشورها کرده است BOT. را می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست که کنترل استراتژیک دولت را بر تأسیسات حفظ خواهد شد . در هر پروژه BOT قرارداد پیچیده و عوامل گوناگونی حضور دارند که حدود مسئولیت آنها و منافعی که از کنترل ریسکهای پروژه انتظار خواهند داشت؛ مهمترین مساله مناقشه برانگیز هر پروژه می باشد؛ به نحویکه اصلی ترین علت مذاکرات طولانی قراردادی و گاه شکست در مذاکرات، عدم تعادل در تسهیم ریسکها در بین عوامل پروژه می باشد . در این مقاله با نشان دادن جایگاه فرآیند تسهیم ریسک در شکل گیری یک پروژه BOT ، چهارچوبی راهنما برای چگونگی تسهیم ریسک در بین عوامل پروژه ارائه گردیده است . دولت با داشتن اینگونه ساختار استانداردی، مذاکرات را کوتاه تر و منتجه به نتیجه رهبری خواهد کرد، و راهبری پروژه ( از مرحله تامین مالی و اجرا تا مرحله بهره برداری و فروش ) آسان و کم هزینه خواهد بود .

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.